Međunarodna zajednica u BiH (OHR) najavila je da je završena izrada projektne dokumentacija za novi program razmjene između dva entiteta, koji će biti vezan za najmarginalizovanije društvene grupe.

Naime, nakon posljednjeg podnijetog izvještaja o radu i sigurnosti u BiH, Visokog predstavnika Valentina Inzka Vijeću sigurnosti UN-a, u kojem stoji da su nacionalne tenzije ušle u skoro sve pore društva, pa i u zatvore, odlučeno je da se počne sistematsko rješavanje nacionalne netrepeljivosti i mržnje putem programa razmjene koji će biti fokusiran na zatvorenike BiH.

Prvi koji će dobiti priliku da učestvuju u ovom programu biti će članovi Kazneno-popravnog zavoda u Zenici i KP zavoda “Tunjice” u Banjoj Luci, poručili su iz ureda Visokog predstavnika BiH.

“Prije ili kasnije ovaj program je morao zaživjeti, po našim procjenama Bosna i Hercegovina se nalazi u posttranzicionom periodu, tako da još uvijek postoji značajan stepen nacionalnog animoziteta sa standardnom devijacijom ±3. Nisam siguran da političari obraćaju pažnju na ljude koji su skoro na marginama, a međunarodna zajednica je sva oko individalnog pristupa, te pružanja jednakih mogućnosti svim ljudima. Moramo iskorijeniti netrepeljivost iz svih dijelova društva, da bi konačni rezultat bio mir i demokratija”, rekao je Valentin Inzko.

Nezvanično saznajemo kako će u prvoj razmjeni učestvovati Zijad Turković i Dragan Paravinja, zbog dobrog ponašanja.