Nezavisna BiH – Kriminala će biti, sve drugo će proći

 

Što više glasam, sve više shvatam
Pećina tuge u meni zijeva
Sve teže s režijama ja baratam
Pune mi oči suza i gnjeva

Što više glasam, sve više slutim
Nađite nekog drugog da trpi
Ovaj ću dan da odšutim
Nema mi pjesme bez države pravne

I kada šutim, politika me jebe
I kada žmirim smiju mi se u oči
Suze k’o kiša, šta od zemlje se radi
Kriminala će biti, sve drugo će proći
Kriminala će biti, sve drugo će proći
Kriminala će biti, sve drugo će proći
Sve će drugo proći

Što više glasam, sve više pucam
A svi me vole oko 1. Marta
Ovaj ću dan da odšutim
Nema mi pjesme bez države pravne

I kada šutim, politika me jebE
I kada žmirim smiju mi se u oči
Suze k’o kiša, šta od zemlje se radi
Kriminala će biti, sve drugo će proći
Kriminala će biti, sve drugo će proći
Kriminala će biti, sve drugo će proći
Sve će drugo proći