Sindikati državnih službenika i Vlada FBiH donijeli su u ponedjeljak na hitnom sastanku sramnu odluku da traže povećanje plaća svim korisnicima budžeta FBiH za SAMO 15 KM. Ovakva sramna odluka u suštini znači da će svi radnici na državnoj sisi imati osnovicu koja iznosi tek 330 KM umjesto prvobitno dogovorenih 345 KM.

“Poslije osam godina umanjenja plaća državnim službenicima i namještenicima, mi smo samo vratili osnovicu koja je bila prije osam godina na jedan primjeren nivo. Naravno, nije ovo još uvijek na onom nivou kog zaslužuju naši dragi državni službenici, ali se približavamo korak po korak našem ultimativnom cilju, tome da državni službenici uopće ne moraju raditi, a da primaju minimalac od 2.000 KM. No, o tom, po tom, za sada mislim da s ovom osnovicom i čokoladama koje dobiju od zadovoljnih klijenata uz mito i bolovanja zaista mogu da žive pristojnim životom do narednih izbora”, kazao je predsjednik Sindikata državnih službenika Samir Kurtović.

Tako će plaća biti povećana zaposlenima u sudskoj policiji, FUP-u, radnicima u Kazneno-popravnim zavodima, odnosno svima onima koji su na budžetu Federacije BiH, pa i samom premijeru, ministrima i zastupnicima u Parlamentu. Parlamentarcima bi ovim dogovorom Vlade FBiH i Sindikata plaća trebala biti veća za 120 KM, ministrima za 140 KM, a premijeru FBiH za 150 KM. Dakle mogu imati dodatni džeparac.

“Zakon o plaćama je precizirao ko tačno ulazi u sistem. Mi se kao sindikat borimo za bolji status i položaj državnih službenika i namještenika. Ja ne znam hoće li ministri, premijer i parlamentarci prihvatiti povećanje plaće od pet posto ili će se odreći. Ipak, bitno je ljudima omogućiti da biraju da li žele da rade za puno ili za mnogo puno novca. Pa jedan načelnik općine u Sarajevu ima za 700-800 KM veću plaću nego premijer FBiH, mislim da to nije primjereno. Ovo povećanje će dirketno utjecati i na penzionere jer će se puniti budžetski fond za penzije, a moguće i povećanje penzija, nekad, potencijalno, u budućnosti”, smatra Kurtović.