Grad Sarajevo ima jedan veliki problem, a to je širenje grada i nemogućnost da zbog lošeg terena ide dalje u dolini. Zbog toga je kreiran idejni plan pod nazivom “San Francisco pod Igmanom”.

“Mi nikada nećemo moći biti Berlin jer nemamo mogućnost širine terena, ali zato možemo uraditi grad na kaskade. Ostavit ćemo jedno 500 metara kvadrata zelene površine na Trebeviću, a ostatak ćemo pretvoriti u stambeno naselje. Cijenim da ćemo tako dobiti prostora za sigurno još 100.000 stanovnika, jer je u planu da se napravi veliko urbano naselje sa neboderima i svim potrebnim sadržajima”, rekao je arhitekta Faruk Kapidžić-Dia.

Novonastalo naselje će zapravo biti samo produžetak Alipašinog polja pod slovom D, i tako će se prirodno nastavljati put.

“Udarit ćemo jednu cestu direktno sa Alipašina kroz Aneks i Švrakino pa do obronaka Trebevića i tako produžiti naselje. Ima da dignemo nebodere od 20 spratova, a sa zadnjeg sprata će građani na sjeveru da vide Zenicu a na jugu Foču. Obezbjiedit ćemo svu potrebnu infrastrukturu kako ne bi morali silaziti u dolinu, u planu je i veliki Bingo centar, gimnazija, osnovne škole, bolnica, policijska stanica i ostale hitne službe”, dodao je Dia.

Osigurana eko zona će biti u pravcu istoka koja gleda na Mošćanicu, kako bi se ispoštovali i svi ekološki aspekti dovoljne količine zelenila na 100.000 stanovnika.