Dani Ramazanskog Bajrama se polako bliže kraju. Ovaj praznik tradicionalno je vrijeme kada djeca i mladi dobivaju Bajram banku od stariji. Danas su se mladi iz naše zemlje složili oko toga da ne treba postojati dobna granica za dobivanje Bajram banke.

“Pa znate kako do sada je svaka porodica imala neku svoju tradiciju i broj godina je varirao. Neki su dobivali Bajram banku do osamnaeste godine, neki dok se ne zaposle, a neki nisu nikako i zbog toga je nastao veliki problem. Nećemo da se razlikujemo i hoćemo da svi budemo jednaki. Zbog toga smo se mi danas dogovorili da ne treba postojati dobna granica za dobivanje Bajram banke. Mladi su kod nas malo pasivni i neki prvi posao dobiju tek sa trideset godina, a Bajram banku prestanu dobivati sa osamnaest i to je stvarno sramota”, rekao je Arnel Kovanica, predsjednik Udruženja mladih BiH.

Iz Udruženja mladih naše zemlje još uvijek se nisu dogovorili koliko novca bi bilo idealno da dobiju za Bajram banku, ali su poručili da rade na tome.

“Ove godine i dobne granice su nam bile ozbiljan problem, ali sada je to hvala Bogu riješeno. Još nam ostaje samo ovaj manje popularan dio, a to je da odredimo iznose koje će mladi dobivati. Neko ima manju porodicu pa će samim time dobiti i manje novca, a neko ima veliku porodicu i on za Bajram može zaraditi puno više. To je još jedna od razlika koju trebamo premostiti trenutno i onda smo mirni”, dodao je mladi gospodin Kovanica.