Himna SDP – Nove ofirancije

 

EZ-DE-PE, ofirno je sve
EZ-DE-PE, brukam najmilije

Nekad bili lijevo sada postali smo moderni
Preko 100 godina se ovako nismo brukali
Zakletva nam Tito, njegova slika na iPhonu
Crveni jesmo ali uživamo u glamuru

EZ-DE-PE, ofirno je sve
EZ-DE-PE, brukam najmilije
EZ-DE-PE, još jedan mandat
EZ-DE-PE, u budžetu je spas

Nekad bili jaki, sve bi ih pokosili
A sad k’o zadnje kurve u četvorku se uvukli
Dobro smo i tu kada vidiš ko je vlast
Jeb’o stranku gdje je Damir Mašić bitan glas

EZ-DE-PE, ofirno je sve
EZ-DE-PE, brukam najmilije
EZ-DE-PE, još jedan mandat
EZ-DE-PE, u budžetu je spas