Milorad Dodik je otputovao u Moskvu, kako bi pokušao obezbijediti plin za našu zemlju. Da bi bio siguran u svoju odluku, on je naredio da se hitno pošalje nekoliko hiljada mladića iz zemlje, kako bi preusmjerili plinovod prema jugu.

“Vodim se onom devizom uradi sam. Otišao sam kod Putina i tražio da se prebaci plin do Bosne i Hercegovine. On mi je odgovorio potvrdno, ali da sad nema vremena oko toga da radi, te sam se ja samoorganizovao i odlučio da vlastitim snagama preusmjerim cijevi do naše zemlje. Poslao sam depešu svim mjesnim odborima stranke da mobilišu svo muško stanovništvo od 18 do 30 godina, kako bi imali dovoljno ruku.

Vlada Republike Srpske je također donirala 10.000 lopata, kako bi svi volonteri imali alat s kojim će prokopati kanale za cijevi.

“Ja barem radim konkretne korake za ovu zemlju. Ona dvojica samo sjede i daju izjave za medija, ja sam barem otišao na teren i lično angažovao ljudi. Po ovom planu, plinovodi bi trebali biti postavljeni do naredne grijne sezone, te će naši građani imati adekvatne zalihe plina. Ja ovo radim za dobrobit svih građana, ne samo Srba, te mi je važno da svi imaju osnovne uslove za normalan život u 21. vijeku. Vjerujem u snagu naše omladine da će ovo završiti do septembra”, rekao je Dodik.

Vlada Republike Srpske će također obezbijediti bonove za ručak, kao i adekvatan smještaj u šatorskim naseljima kako se kolona bude kretala. Kompletna akcija podsjeća na neka bolja i romantičnija vremena omladinskih radnih akcija.