Izbori su iza nas, a političkim subjektima u našoj zemlji sada slijedi formiranje vlasti. Nekako najbučniji u tom procesu su političari iz Ze-Do kantona. Gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović zagovora svoje kandidate za ovu poziciju međutim, ni ostale stranke neće lako da prepuste mjesto premijer. Zbog svega toga gospodin Kasumović predložio je da ovaj kanton od sada ima tri premijera.

“Mislim da ovako neće ići i da se ne možemo na ovaj način dogovoriti. Svako ima neke svoje kandidate i favorite za poziciju premijera koja je jako tražena u našem kantonu. Smatram da bi najbolje bilo da Ze-Do kanton ima tri premijera od sada. Na ovaj način bi brže formirali vlast i cijela ova fama oko izbora bi napokon prošla i svi bi bili sretni. Jedan premijer bi bio neko moj, a ostala dvojica neka se rasporede kako hoće. Sve bi djelovalo kao i Predsjedništvo BiH”, rekao je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.

Veoma brzo i ostale strane su se složila da ovaj kanton ima tri premijera.

“Mi koji smo malo moćniji u ovom kantonu imamo dosta sinova, poznanika, prijatelja i rodbine koje trebamo negdje uhljebiti. Mislim da bi bilo dobro za početak da imamo tri premijera, a kasnije da se tj broj povrća čak na pet. Gospodin Kasumović uzeo je dosta glasova i sigurno pretendira na funkciju premijera, ali ni mi je nećemo pustiti lako. Zbog toga proces formiranja vlasti bi trajao i trajao. Ovim potezom bi mi to samo ubrzali”, rekao je Ramo Isak, predsjednik ASDA.