Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Bisera Turković, formirala je akcioni plan “Donacija”, u kojem želi da direktno koordinira odlaskom naše dijaspore u svijetu. Navodi da ekonomski nije isplativo da svi hrle u samo nekoliko zemalja.

“Napravili smo malu statistiku gdje ima najviše naših ljudi, kolika su im mjesečna primanja, koliko novca šalju nazad u domovinu i shvatili da samostalnom odlukom nemamo dobru ekonomsku računicu po pitanju dotoka novca. Sada svi mahom sele u Njemačku ali na neke niže rangirane pozicije i nemaju mogućnost da pošalju adekvatna sredstva svojim porodicama u Bosni i Hercegovini. Želimo da ovim planom tačno razmotrimo gdje ko treba da ide i da shodno tome im mi završavamo radne dozvole”, ističe Turković.

Naša domovina se ne može oslanjati isključivo na donacije od rudara, majstora i higijeničara iz svijeta, već moramo alarmirati malo i visokoobrazovane kadrove da poguraju sa novcem.

“Od sada kada ljudi budu aplicirali, mi ćemo im dati mogućnost izbora gdje da odsele. Primjera radi, ukoliko je neko arhitekta ponudit ćemo mu opcije gdje ta profesija ima najbolja primanja i shodno tome će dobiti radnu vizu. Iako tu imamo jedan problem da supružnici većinom nisu u istoj profesiji pa ako im se poklopi ista zemlja, dobro jeste. Ako ne neka brate žive odvojeno, svakako će imati novca za avio karte svaki vikend da se viđaju”, dodaje Turković.

Ministrica je također uvela klauzulu u akcioni plan da je svaka porodica dužna isplatiti 10% od mjesečnih primanja porodici u Bosni i Hercegovini, kako bi se osigurao dobar protok novca od sive ekonomije i popravili budžeti na svim nivoima.