Danas je jednoglasnom odlukom usvojen prijedlog novog zakona o starosnoj dobi za odlazak u penziju. Razlog tome je nedostatak budžeta na nivou Federacije, koji nije moguće osigurati za veliki broj korisnika.

“Bili smo primorani da pomjerimo starosnu dob, jer nemamo sredstava da isplatimo sve. I ovako kada neko ostvari pravo na penziju, to su mizerni iznosi koji nisu dosljedni života jednog čovjeka. Zato je bolje da pomjerimo starosnu dob, pa ko preživi imat će priliku da uživa u jako dobrom iznosu penzije. Činjenica da će biti potrebno napuniti 110. godina starosne dobi, ali Bože moj”, ističe premijer Vlade Federacije BiH, Fadil Novalić.

Nova minimalna penzija umjesto 280 KM, iznosit će impozantnih 340 KM, što je znatno veći iznos u odnosu na prethodni.

“Već skoro trideset godina se navikavamo da živimo u lošim uslovima, tako da nam to i nije neki veliki problem. Niko objektivno ne živi od penzije i naši ljudi po stare dane traže poslove kako bi zaradili koji dinar sa strane. Naravno da će biti nekih izuzetaka po pitanju određenih kategorija poput boračke populacije, koji će moći aplicirati za penziju u 108. godini života. Na ovaj način ćemo napuniti budžet, osigurati sredstva i smanjiti broj penzionera u Federaciji BiH”, dodao je Novalić.

Po novim kriterijima, potrebno je ostvariti 110 godina života kako bi aplicirali za penziju, ili osigurati 75 godina radnog staža.