Fahro Komšić – Dva se draga

 

Dva se draga s SDA milovala
Istoj se stranci ulizivali
Za šaku fotelja borili
Jedno ljeto niko ih ne htjede
Drugo ljeto došli da se uhljebe

Saznadoše iz šestorke za to
Da izdaše dvojica dragih
Pa razjeba i milo i drago
Opet zeleni sjede u vladi

Dragi dragom po tenderu poruči
Biće draga sastanak u subotu
Ukopaše se jedan kraj drugog
Sa zemljom ih građani sastaviše
Ni s kim više ne koaliraše

Draga dvojica padoše u trenu
Ne dočekaše izbornu nedjelju
Nit ovdje mogu nit ih nazad hoće
U stomak im skoči belaj kad hoće
Ostadoše dva draga da tonu u ambis
Lete u zaborav k’o Haris Silajdžić