Komisija za historijski revizionizam i razvoj netrpeljivosti pri Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo donijela je prijedlog za izmjene Zakona o visokom obrazovanju kojim bi se studentima koji ne mogu dokazati da im roditelji nisu ‘titoisti’ naplaćivala dvostruka školarina na svim visokoškolskim ustanovama u Kanatonu od zimskog semestra 2017. godine.

Predsjednik Komisije, Ešref Kler, rekao je na konferenciji za štampu održanoj jučer 20.12.2016 da je cilj ove inicijative uravnoteženje mogućnosti studiranja između djece politički podobnih i onih koji su to bili prije 24 godine.

Kako navodi Kler: “Ti ljudi su sebi u prošlom sistemu uzimali šakom i bradom, i sada je vrijeme da se to vrati na svoje. Ovom adaptacijom zakona doprinosimo razvoju akademske zajednice jer će, već četiri godine od stupanja na snagu, među bosanskohercegovačkim akademicima biti omjer političkih struja sličniji realnom stanju u današnjem društvu. Mislimo da je ovo korak u pravom smjeru, i sigurni smo da će nakon ove uslijediti još mnoge inicijative.”

Komisija je takođe najavila neke planove za budućnost, poput akcionog plana za etničko dotjerivanje Univerziteta u Sarajevu i popuste u studiju za politički aktivne mlade, naime za članove Stranke Demokratske Akcije.