Dino Maglin – Je l’ Sarajevo gdje je nekad bilo

Ponekad u noći kad ne vidim oblake
Na navigaciji tražim put do stare majke
Semafor žuti a ja slutim
Dal’ sam na Malti ili Žuči

Sve zgrade koje znam ne poznajem
Pratim samo džade za tramvaje
Semafor žuti a ja slutim
Dal’ sam na Malti ili Žuči

Je l’ Sarajevo gdje je nekad bilo
Il me opet pogrešno navelo
Je l’ Miljacka ovo sad pred nama
Ili potok sa Koševa brda

Ponekad u noći kad ne vidim oblake
Na navigaciji tražim put do stare majke
Semafor žuti a ja slutim
Dal’ sam na Malti ili Žuči

Sve zgrade koje znam ne poznajem
Pratim samo džade za tramvaje
Semafor žuti a ja slutim
Da l’ sam na Malti ili Žuči

Je l’ Sarajevo gdje je nekad bilo
Il me opet pogrešno navelo
Je l’ Miljacka ovo sad pred nama
Ili potok sa Koševa brda