Bosanci i Hercegovci su nedavno dobili veliko priznanje od države Bosne i Hercegovine.

Naime, nedavno je u Vijeće nacionalnih manjina BiH, savjetodavno tijelo Parlamentarne skupštine BiH, primljen i jedan Bosanac/Hercegovac.

U dosadašnjim sazivima, bilo je ljudi iz raznih nacionalnih manjinskih skupina iz BiH, ali do sada nismo imali predstavnike Bosanaca i Hercegovaca.

Timur Gradaščević je izabran da predstavlja Bosance i Hercegovce u Vijeću manjina, te je ovom prilikom izjavio: “Mi Bosanci i Hercegovci u BiH želimo da radimo na svojim pravima. Do sada je bilo projekata raznih vlada za mnoge manjine – Rome, Jevreje, Slovence, Makedonce, i druge, ali nikad za Bosance i Hercegovce.”

Želja gospodina Gradaščevića jeste da se koliko-toliko poradi na tome da se desi nešto što ima veze i sa Bosancima i Hercegovcima, a ne samo ovim drugim manjinama.

“Imamo i mi neku kulturu i zaostavštinu u ovoj državi. Stvarno bismo željeli da nas se prizna malo više. Kad odete u Srbiju i Hrvatsku, stvarno vidite koliko Bosanaca i Hercegovaca ima. Ovdje ne toliko, ali mi bismo rado da se ta brojka makar malo poveća”, dodaje Gradaščević.

Gradaščević je također istakao i zahvalio se kolegama iz drugih, većih bh. manjina, na divnom prijemu u Vijeće.