Naša zemlja je danas od strane ogranka Ujedinjenih nacija za zaštitu okoliša i razvoja ekologije dobila specijalno priznanje, kao zemlja koja najmanje troši novac za kupovinu knjiga, što u velikoj mjeri smanjuje potrošnju samog papira.

“Ponosni smo što Bosna i Hercegovina već nekoliko godina za redom prednjači u aspektu ekološke osviještenosti iz oblasti potrošnje papira, koji se danas troši u enormnim količinama. Stanovnici Bosne i Hercegovine jednostavno ne kupuju knjige, pa tako isti naslovi stoje godinama na policama knjižara širom zemlje, i zbog čega se uštede ogromne količine papira na godišnjem nivou. Ovo priznanje treba da bude pouka i uzor svim zemljama u svijetu, da se konačno pređe u digitalni oblik čitanja književnih naslova, kako bi se smanjila količina upotrebe papira”, istakla je Sara Wayne, šefica odjela UN za zaštitu okoliša i razvoja ekologije.

Iako u našoj zemlji ni čitanje knjiga putem različitih elektronskih pomagala nije masovno zastupljeno, Wayne navodi da će taj trend postati sve masovniji i kod nas.

“Mladi će se u jednom trenutku dovesti u situaciju da im je potrebno određeno štivo, a da ga neće imati, tako da će se morati okrenuti korištenju knjiga u digitalnom formatu. Što se tiče starijih generacija, mislim da je ta bitka već izgubljena, i da je potrebno vrijeme da konačno mladi preuzmu i da nametnu taj standard. Jeste da ćemo i sa njima posebno raditi kako bi mogli doći u fazu da se poveća broj čitanosti ali nemamo drugog izbora”, dodala je Wayne.

Smatrao da će ipak biti potrebno mnogo više od navedenih stvari od strane UN komisije za edukaciju mladih, prvenstveno aktivnim radom na terenu po šiša barovima i teretanama.