Borba za ženska prava nekada je bila anti-establišment, ali danas su stvari postavljene malo drugačije. Naime, pogrešno mišljenje da je feminizam borba, a ne lajfstajl, nisu nas nigdje vodili, te je na velikom Liberalnom Kongresu Bijelih Žena Visoke Srednje Klase početkom 21. stoljeća donesena odluka da se to treba promijeniti. “Feminizam treba biti kao stalak za peglanje: lako sklopiv, lako uklopiv”- bio je moto kongresa. Od tog trenutka, feminizam postaje set odrednica za ponašanje i reakciju kako bi se došlo do osobnog cilja. Kongresu je bilo veoma bitno da se ovo novo poimanje feminizma može lijepo uklopiti u okvir patrijarhata, kako se niko ne bi naljutio. Ovdje donosimo primjer pet dobrih praksi koje je Kongres onomad identificirao te potvrdio relevantnima u recentnoj studiji iz 2016.

  1. Koristiti feminizam da bi se pokazalo da je jedna ženka bolja od druge

Kongres navodi kako je kompetitivno ponašanje, bilo muškaraca ili žena, jedna od inačica patrijarhata, kojim dominiraju maskuline vrijednosti. Koristiti feminizam kao alatku koja jednoj ženki može služiti da pokaže da je više emancipirana, pametnija, načitanija i bolja od druge ženke znači koristiti ga u okviru nametnutih maskulinih vrijednosti. Ova praksa  može imati različite ciljeve – od prikazivanja sebe kao bolje prilike za određenog muškarca do osvete bivšoj prijateljici. Poticanje takmičarskog duha među ženama je stara praksa koju treba njegovati i u novim kontekstima.

2. Koristiti feminizam kao platformu za taštinu i samopromociju

Kongres tvrdi da je ovo praksa sa najširim dijapazonom primjene. Njena je posebnost u tome što izdvaja feminizam u različitim oblicima kao medij kojim se dolazi do slave, čak i ako su stavovi koji se promoviraju drastično ne-feministički i po najnižim standardima, ili su jednostavno mediokritetni. Lena Dunham, Kyle Jenner, Rupi Kaur su neke od kraljica taštine koje Kongres 2016. navodi kao ambasadorice ove prakse. Patrijarhat, u kojem se žene smatraju fundamentalno taštim i nestabilnim osobama, odobrava.

3. Koristiti feminizam u svrhe promocije biznisa

Prvi put kada se Kongres sastao, govorilo se o aproprijaciji feminizma u pop-muziku, što se u tom trenutku činilo kao preambiciozan cilj. Međutim, uz pomno praćenje razvoja karijera određenih pop-zvijezda, te uz identificiranje riječi koje izazivaju posebno pozitivne reakcije u mladih žena, taj cilj je postao sasvim realan. Kada je Beyonce na svojoj turneji izašla ispred velikog ekrana na kojem je pisalo FEMINIST, Kongres je organizirao pjena-parti u svojim prostorijama, na koji su bili pozvani i predstavnici Kongresa Velikih Debelih Vođa Kapitalizma i Međunarodne Platforme Za Reemancipaciju Srednjovječnih Bijelih Muškaraca.

4. Prisvojiti feminizam na normativnom nivou i prakticirati samo dijelove koji nikoga ne vrijeđaju

Ovo je jedna od praksi namijenjena prvenstveno heteroseksualnim ženama u potrazi za partnerom, ali sa mogućnošću primjene bilo gdje drugo. Ovu je praksu bilo veoma problematično usvojiti, budući da se čak ni kao takva nije sviđala patrijarhatu. Nakon dugog vijećanja, dogovoreno je da će se propisati Set Benignih Ponašanja i Promjena Izgleda kako bi se patrijarhat mogao pomiriti sa određenim feminističkim principima. Iako se praksa uspješno provodi, otpor prema njoj još uvijek nije iskorijenjen zahvaljujući muškarcima na društvenim medijima.

5. Sistem “preaching to the choir” kao najefektivniji oblik ženske borbe i emancipacije

Evaluacija iz 2016. navodi kako je ovo najrasprostranjenija i najefektivnija praksa. Njeni postulati su: govoriti o feminizmu u sigurnoj okolini, uvoditi feminističke prakse isključivo tamo gdje one postoje, te, u najgorem slučaju, izvoziti feminizam u zajednice koje su u apsolutnoj nemogućnosti da ga prakticiraju.