Danas su se sastali bitni ljudi za ovu brzu cestu što se pravi između Srbije i Bosne i Hercegovine. Među njima i Ministar komunikacija i prometa BiH, Ismir Jusko Švabo, Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić, Autoceste FBiH i Autoputevi RS.

Na sastanku se raspravljalo o rutama koje će se koristiti za povezivanje brzih cesta, gdje je ponuđeno osam opcija.

Naime, Bosna i Hercegovina ima interni problem, kao i obično, a to je želja Republike Srpske da svih osam bude unutar RS-a, da ni jedna ne ide preko FBiH, te da ukoliko neka iz FBiH ide preko RS-a plaća putarinu.

I dok se u BiH vode rasprave i diskusije, iz Republike Srbije stiže unificirana i jasna informacija, te čvrst stav.

“Prije bilo kakve odluke, mi se moramo konsultovati sa pripadnicima Vojske Srbije”, rekao je Aleksandar Vučić, Premijer.

Na naše pitanje o razlozima za ovakvu odluku je rekao: “Pa razlog toga je najoptimalnije rute za tenkove. Jer, znate imamo mi te neke vojne vježbe koje nekad izvodimo na teritorijama susjednih država. Pa eto ako budemo opet vježbali da ima kuda da se dođe.”

Premijer je još dodao: “Prošli put smo vježbali nekoliko godina, a jedan od razloga i jeste bio neoptimizirani putevi za tenkovski saobraćaj. Navježbali smo baš dobro, ali eto, ako se bude trebalo obnoviti gradivo, mi ćemo ipak pitati naše inženjere za najbolje rute puta.”