Glavni direktor marketing tima kompanije Apple, Simon Bleblendermurg je najavio da od sljedeće godine, uz svaki kupljeni iPhone, iPad, iPod, korisnici će dobiti specijalno dizajniranu napravu pod nazivom glavodržač. Koncept glavodržača je patent koji je uveden još 1999. godine od strane Jobsovog bliskog prijatelja iz Indije, ali sve do danas nije imao svoje mjesto u kompaniji.

Kako prenosi The New York Times, uvođenje glavodržača jeste reakcija na sve veću prisutnost kičmenih deformacija kao što su cervikalna lordoza ili skolioza kod Appleovih korisnika. Od početka 2017. godine, tim Appleovih statističara je došao do zastrašujućeg podatka da čak 64% Appleovih korisnika ima neki vid kičmene deformacije.

„Naprava je vrlo jednostavna, sastoji se od produžnog užeta koje se jednim svojim dijelom priključi na telefon, a drugim se postavi oko vrata. Poenta ove sprave jeste da smanji savijenost glave tokom korištenja Apple produkata, a time i šanse od različitih kičmenih deformacija.

Korisnici će imati mogućnost izbora različitih boja glavodržača. Ovim potezom Apple želi pokazati svoju sposobnost ne samo da usreći svoje korisnike, nego da ih i zaštiti.“ izjavio je Simon Bleblendermurg.