Vino Merlin – Je l’ Saraj’vo u Blajburgu bilo

Katkad ‘U’ noću stavim preko kape
Pa da mi liči na odore stare matice
Narod vrišti a ja ćutim
Mojoj misi debakl sluti

Sve što je srcu drago u Blajburgu je
Endehaziju samo crkva razumije
Narod vrišti a ja ćutim
Mojoj misi debakl sluti

Je l’ Saraj’vo u Blajburgu bilo
Ili je kompletno povješano
Je l’ se sad probudilo

Je l’ Miljacka Pavelića rijeka
U Hrvatskoj nekada se slila
Je l’ mi handžar ostavila

Katkad ‘U’ noću stavim preko kape
Pa da mi liči na odore stare matice
Narod vrišti a ja ćutim
Mojoj misi debakl sluti

Sve što je srcu drago u Blajburgu je
Endehaziju samo crkva razumije
Narod vrišti a ja ćutim
Mojoj misi debakl sluti

Je l’ Saraj’vo u Blajburgu bilo
Ili je kompletno povješano
Je l’ se sad probudilo

Je l’ Miljacka Pavelićeva rijeka
U Hrvatskoj nekada se slila
Je l’ mi handžar ostavila