Ministarstvo odbrane BiH danas je objavilo informaciju da je svečano otvoren prvi kamp za obuku djece predškolskog uzrasta za terorizam u Binježevu. Kamp ima za cilj edukovati djecu novim metodama ratovanja, gerilskog djelovanja, kao i ponašanja u kriznim situacija i iza neprijateljskih linija.

“Ovo je prvi u nizu kampova koje smo pokrenuli u saradnji sa Ministarstvom odbrane BiH, kako bi našu djecu na vrijeme krenuli podučavati metodama, koje će im očigledno trebati u životu. Vi znate za mi živimo na Balkanu, mjestu koje je pogođeno ratom u svakoj generaciji, te ne smijemo dozvoliti da se mladi šokiraju kada počne novi rat. Oni moraju biti spremni za prihvatanje naših tradicionalnih balkanskih tekovina” izjavio je Mustafa Handžar, predsjednik udruženja za djecu i tinejdžere “Zakolji komšiju”.

Kako su nam poručili iz Ministarstva odbrane BiH, prvi kamp je namijenje za djecu Bošnjačke nacionalnosti, te da će uskoro biti otvorena još dva za Srbe i Hrvate.

“Nakon prvog kampa, do proljeća ove godine ćemo otvoriti još dva, a to su ‘Jure Francetić’ u Čitluku za hrvatsku djecu, te kamp ‘Dušan Silni’ u okolini Zvornika za srpsku djecu. Mislimo da je ovo jako bitan segment edukacije, te da naša djeca mogu spremna ući u naredni rat, bez da gube prvu godinu rata za vojne obuke. Samim tim, smanjit će se broj žrtava, jer će nam djeca biti prespremna za sukobe, tako da će se manje ginuti” objasnio je Hanz Gebels, jedan od sufinansijera projekta “Ratujmo zajedno World Wide”.

Obuka u sva tri kampa će se voditi po istom nastavnom programu, a biće sačinjena od kursa za preživljavanje, eliminacija hladnim oružjem, gerilske metode ratovanja, kako pravilno bombardovati civilna naselja, te organizacija i rukovođenje logora za ratne zarobljenike. Pohvalno je još to da je ovo prvi jedinstveni nastavni program za djecu sve tri nacionalnosti u našoj zemlji, od posljednjeg rata pa na ovamo.