Nakon opsežnog istraživanja naše cijele redakcije koje je trajalo dvije minute, a bazirano na 16 riječi, došli smo do nepobitnog zaključka da je gospođa Vjerica Radeta, narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije, jednostavno BOLESNA OSOBA.

Nakon što je napisala tvit: “Čitam umrla Hatidža Mehmedović iz udruženja biznismenki Srebrenice. Ko li će je sahraniti. Muž ili sinovi?!”, pozvali smo konzilij ljekara sa Balkana, a i šire, da provjerimo da li je tačnost podataka našeg istraživanja.

Svi koje smo kontaktirali, potvrdili su rezultate istraživanja sa tačnošću 110%, te pitali da li smo zainteresirani da sarađujemo s njima, jer je ovo istraživanje urađeno za tako kratko vrijeme, a tačnost mu je iznad 100%.