Zbog sve većeg broja posjeta građana koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine glavnom gradu, prijedlog zastupnika Sulejmana Haljevca Meme je oduševio sve prisutne na 3356. sjednici Općine Centar. Ideja je da zajedničkim snagama s načelnikom Starog grada jednom za sva vremena riješe problem miješanja dijaspore i stanovništva koje plaća porez u BiH (manje- više).

“Posmatrajući problem evidentnog miješanja ogromnog broja dijasporaca na popularnom ‘Slatkom ćošetu’, sa finom gra’skom rajom koja hiti na posao i za svojim obavezama, osjećao sam se dužnim da kao aktuelni pre’stavik vlasti poduzmem nešto. Osmislili smo koridor kretanja dijaspore duž glavne džade,koja se proteže na potezu BBI- Metropolis- Vatra-Mjenjačnica-Željo-Taxi štand Sebilj, kako bi olakšali kretanje i nas i njih. Traka će biti ocrtana zelenom bojom, a na početku i kraju će se nalaziti štandovi sa Džekinim dresovima, kako bi se moglo razaznati ko je dijaspora a ko ne, u slučaju da neko odluči da istupi iz trake. Mislim da ćemo ovom metodom kretanja konačno jednom za svagda riješiti problem miješanja fine gra’ske raje i ovih što su se pedale uhvatili poćetkom rata”, izjavio je gospodin Haljevac, općinski vijećnik Općine Centar.

Također, svi oni koji se ne budu pridržavali propisa, suočit će se s drakonskim kaznama.

“Osobe koje prvi put u Džekinom dresu istupe iz trake moraju za vrijeme boravka ostaviti jednom dnevno konobaru bakšiš. Ukoliko više članova jedne porodice istupi iz trake, obavezan pregled zuba u stomatološkoj ordinaciji ‘Bičakčić’ cijele porodice, a osoba koja više od tri puta istupi iz trake za vrijeme boravka, morat će voziti novi Porše, ali na kojem piše Rent-a-car”, obrazložio je Nezir Degenek, zamjenik komandira MUP-a Kantona Sarajevo, stanica Logavina.

Izgradnja trake započet će treći dan kampanje izbora 2018. godine.

Vijećnik Haljevac je naslikao i idejno rješenje kako da se odvoji dijaspora koju mrzimo od ljudi koji tu žive.