Mene ne traže kulturna imena
I nikad nisam pogled’o film
Mene prati samo loša sjena
Poneki papak zalutali

I ne znam kako je dole ispod prosjeka
Al dobro znam kako nam je tu
Mrze me i pljuju jer sam tu
U Fahrinom stožeru

I nemam blage veze šta pričam pred svijetom
A u opštinskom sam odboru
Život gradim stranačkom knjižicom
U Fahrinom stožeru

Shareali mi post o papcima
Morili me komentarima danima
Mrze me i pljuju jer sam tu
U Fahrinom stožeru

Mene ne traže kulturna imena
I nikad nisam pogled’o film
Mene prati samo loša sjena
Poneki papak zalutali

I ne znam kako je dole ispod prosjeka
Al dobro znam kako nam je tu
Mrze me i pljuju jer sam tu
U Fahrinom stožeru

I nemam blage veze šta pričam pred svijetom
A u opštinskom sam odboru
Život gradim stranačkom knjižicom
U Fahrinom stožeru

Shareali mi post o papcima
Morili me komentarima danima
Mrze me i pljuju jer sam tu
U Fahrinom stožeru