Cazin- Dovedene u bliski kontakt sa školskom svakodnevnicom njihovih sinova, mame su se ostale šokirane. Sinovi su jedan drugog zadirkivali na njihov račun! Šale na malim odmorima, zadirkivanja Saleta kada odgovara, pa čak i Viber prepiske između najboljih drugara sadržavali su neukusne elemente humora u čijem su se središtu našle upravo majke.

“Đe ti je Sanela”, “Jel’ te Majda za školu spremila” su neki od primjera koji ilustriraju smjer u kojem većina šala na račun majke ide. Kada su majke postale svjesne da se nad njima vrši ovakva vrsta verbalne manipulacije, diskutovale su o najboljem potezu.

“Trebamo im ukazati na tu činjenicu”, “treba ih nalemati”, “trebalo bi možda potražiti pomoć pedagoginje-psihologinje”, “ma ne treba ništa, dječaci su to” – su bili neki od prijedloga. Diskusija među majkama, naime, potrajala je cijelu noć, i koncenzus nije nađen. Stoga je u kasnim podnevnim satima sljedećeg dana dogovoren genijalan kompromis.

Majke su odlučile isto početi raditi sinovima. Sada, putujući Cazinom, sa svih strana ceste možete čuti majke kako se dozivaju i prozivaju. Novinari ovog portala su načuli neke poput, “Jel’ mali Sejo obuk’o gaće”, “Pijel’ Dinko bez slamke?”, kao i jednostavna prozivanja. Tokom naše posjete Cazinu, jedna je majka viknula za svojim sinom: “Esade!”, a sve druge su u horu počele navijati “Javi see, jaavi see”. Da li su majke napravile bolji posao sa humorom od svojih sinova, ostavljamo da sami odluče.