Broj osoba koje su se prijavile kao kandidati na Općinskim izborima 2020. u Bosni i Hercegovini, premašio je sva očekivanja. Zbog ogromnog broja kandidada, kao i zakona o nacionalnim manjimama, ova kategorija će biti uvrštena kao posebna etnija u našoj zemlji.

“Kada smo počeli s prebrojavanjem kandidata, shvatili smo da je taj broj daleko veći od očekivanog i da ova kategorija ljudi mora dobiti poseban status. Prema zakonima o nacionalnim manjinama, morali smo predati zahtjev da se kandidati proglase kao zasebna manjina u zemlji, kako ne bi prekršili zakon i mogli dalje krenuti u realizaciju izbora korektno i pošteno”, kaže Munira Posmatrač, članica komisije za nadgledanje pravilnosti izbora u BiH.

Brojčano, ova populacija bi se mogla proglasiti i konstitutivnim narodom, ali problem leži u samom Ustavu Bosne i Hercegovine.

“Mi već sada imamo veći broj kandidata na lokalnim izborima od Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali je problem što su Ustavom definisana samo tri naroda koja mogu biti konstitutivna, i svi ostali maksimalno mogu dobiti status manjine, bez obzira koliku populaciju brojali. Da ne govorimo da novonastale skupine ima znatno više od Roma, Mađara, Nijemaca, Poljaka, Turaka i Arapa zajedno, apsurdno je porediti”, dodala je Posmatrač.

Kandidati će nakon završetka izbornog ciklusa, morati formirati svoje Vijeće nacionalne manjine, kako bi se dalje borili za svoja prava i status u društvu.