Kao da tonem u krah
Dozivam se
Sjednica se čini teškom
Kad nemam Čovića

Kao da tonem u krah
Dozivam se
I znaj da se prezivam
Blokadom

Jer kad me zovnu
Sa OHR-om
Lars me zove
Nisam dijete

Njima treba Mirko
Oni bi bez mene
Ja plešem plešem
Između dvije sile

Imam mišiće da zatvorim AAA EN PE
I pokažem svima da
Da sam tako jak
I kada pređem preko Drine
Čini mi se da
Aco kaže da l’ imam nešto da dodam

Da dodam
Da dodam
Po Predsjedništvu divljam
I zaključam savjetnike, ministre i vlast

Da ne dam
Da ne dam
Po Predsjedništvu da se vučem
Larse ti bi da se povučem

Treba mi jebeni Putin
Bakir me nervira u krv
Ostaću u Banjaluci u odijelo obučen
Kad me stjeraju, vučem
Jer kada traže
Da potpišem
Ja neću, neću
Merkel zove
Svi mi prijete

Imam mišiće da zatvorim AAA EN PE
I pokažem svima da
Da sam tako jak
I kada pređem preko Drine
Čini mi se da
Aco kaže da l’ imam nešto da dodam