Povodom nedavnog sastanka Bakira Izetbegovića i Aleksandra Vučića, kako bi se konačno dogovorila trasa autoputa Sarajevo-Beograd, Milorad Dodik je iznio svoj prijedlog kako bi se taj put skratio i uštedjela znatna sredstva.

Ja sam razradio kompletnu rutu kuda bi se autoput kretao, koristeći ratne karte švercera Armije RBiH, HVO-a i VRS, te osmislio pokriti cijeli teritoriji BiH i uvezati s ostalim cestama, kako bi svako imao pristup autoputu. Dakle trasa koja polazi iz Sarajeva u startu bi se račvala na dva dijela, jedan koji bi išao prema Kiseljaku a drugi preko Kozije Ćuprije pa pravac na Pale. Od Pala bi cesta išla preko Sokoca pa do Han Pijeska, gdje bi se usmjeravalo na Foču pa dalje prema Zvorniku. Druga strana puta bi išla preko Kiseljaka, pa onim gudurama preko planine Zvijezda sve do Prozora Rame, a odatle bi prelazila prema Zenici i dalje na sjever. Taj put bi zaobilazio Banja Luku te bi direktno prolazio kroz Laktaše i nastavljao s cestom koja se spaja sa trasom puta preko Zvornika” Izjavio je Milorad Dodik.

Trasa bi tako obuhvatila širi pojas centralne i istočne Bosne kao i Posavine. Također, obrazložio je da bi se taj put lako uklopio sa dionicom koja bi vodila na more.

“U drugoj fazi radova planirano je da put krene i prema jugu, te da od Kiseljaka ide prema Ivan planini, zaobilazi Konjic te ide preko Trusine, te da se tu račva i da jedan dio ide na Prozor-Ramu i dalje prema Širokom Brijegu i Livnu, a drugi prema Mostaru i dalje za Čapljinu. Mislim da bi tako zaokružili problem cestovnog saobraćaja u sva tri entiteta” dodao je Dodik.

Trasa puta je već poznata određenom broju vozača koji su u periodu od 1992. do 1995. ove rute koristili za razvoj sive ekonomije u periodu agresije na BiH.