Novim informacijama da će od 2019. godine Sebija Izetbegović postati nova predsjednica stranke SDA, svrgnula je dinastiju Kotromanića sa prvog mjesta po pitanju vladajućih dinastija u Bosni i Hercegovini. Naime, do sada je ova dinastija držala primat u vremenu vladanja našom zemljom.

Iako su Kotromanići vladali 213 godina Bosnom a Izetbegovići nepunih 30, polako ali sigurno se penju na prvo mjestu po pitanju vladajućih dinastija u kompletnoj historiji naše zemlje. Novim podacima da će Sebija preuzeti stranku bacila je u sjenu kompletnu vladavinu kraljevske dinastije. Jer ipak treba uzeti u obzir periode i okolnosti u kojima su obje dinastije dolazile na vlast”, izjavio je Enver Kazaz.

Iako su Kotromanići vladali u periodu srednjeg vijeka, koji važi za mračno doba Evrope, tadašnji Bošnjani su imali veći stepen razvoja, sigurnost i multikulturalnost jaču nego današnje stanovništvo.

“Treba uzet sve faktore i posložiti sliku. Kotromanići su od male banovine napravili veliko kraljevstvo, odbranile Bosnu od tri neprijatelja, podigli ekonomiju, kovali zlato i dozvoljavali da u ovoj zemlji utočište pronađu pravoslavci, katolici i kristjani bez da smetaju jedni drugima. Čak ni veliki Tvrtko nije ženi ostavljao enormne posjede u naslijeđe, a kamoli samoodrživu jedinicu koja djeluje na velikom području kao što su to današnje političke stranke. S druge strane, dinastija Izetbegovića je uspjela da i granice koje su im došle u amanet svedu na svega 28%, budu jedan od tri izvora dizanja nacionalnih tenzija, osiromaše narod i poruše infrastrukturu. Ako ćemo gledati veličinu dinastije po tiraniji, Izetbegovići idu na prvo mjesto a Kotromanići na zadnje”, dodao je Kazaz.

Sebija je uzela u razmatranje da i grb Kotromanića preuzme kao grb svoje porodice.