Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je zbog uspostavljanja kalifata u Bosni i Hercegovini pozvao je Abu Bakr Al-Baghdadija u službenu, studijsku posjetu našoj zemlji, kako bi naučili od eksperta kako se vode ovakvi oblici vladavine.

“Zatražili smo od našeg kolege političara da dođe i da nam pomogne oko ustrojstva ovog načina vladavine. Mi smo mlad kalifat i još uvijek nismo sigurni u svoje znanje i iskustvo u ovom polju rada, tako da želimo one najbolje da nam daju svoje znanje. Cijenimo iskustvo gospodina Al-Baghdadija u svemu što je do sada radio i nadamo se da će uspjeti napraviti neki oblik kalifata sa tri ‘potkalifata’, jer u Bosni i Hercegovini postoje tri naroda, a ne jedan kao u njihovom”, rekao je Predsjedavajući Čović.

Kalifa Al-Baghdadi je zaprimio poziv za službenu posjetu, ali je prije dolaska tražio da mu se dostavi trenutno uređenje Bosne i Hercegovine kako bi mogao napraviti prilagodbu na kalifat. Nakon što mu je poslano uređenje BiH, njenih administrativnih jedinica i nadležnosti Al Baghdadi je poslao svoj odgovor koji je objavljen preko propagandnih kanala ISIL-a.

“Ovo je prekomplikovano. Ne možemo na Bosni i Hercegovinu aplicirati kalifat. Nema smisla. Tamo se ne zna ko kosi, a ko vodi nosi. Ne samo da se ne zna ko kosi a ko vodu nosi, nego se ne zna ni gdje je kosa, čija je, ko treba da donese kofu za vodu i ko smije kad da oštri oštricu i ko sve za to može da dadne dozvolu. Ne zna se ni ko nosi ručak kosačima, a ni koliko ih ima. Prema svim kalkulacijama mog savjeta, da bi se aplicirao naš oblik vladavine u BiH, trebalo bi oko godinu rada da se napravi nešto zadovoljavajuće za sve, ali i onda bi se pojavio neko ko bi povukao vitalni nacionalni interes i ne bismo ga primijenili. Stoga, zahvaljujemo se gospodinu Čoviću na pozivu, ali nažalost nećemo biti u mogućnosti da pomognemo ovoj prijateljskoj zemlji”, saopćio je Al-Baghdadi.